Wetgeving bij graafwerkzaamheden

Bij graafwerkzaamheden kunnen leidingen en bekabelingen geraakt worden. Je zag dit in het verleden vaak gebeuren. Zo werd er door een bouwbedrijf weleens een hele wijk zonder elektriciteit gezet. Dat is natuurlijk erg vervelend en kan tot enorme schade leiden. Daarom is er in 2008 een wet opgesteld die richtlijnen gaf voor zorgvuldig graven: de WION. WION staat voor Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten. In 2018 is deze wet veranderd in WIBON: Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken, met als doel de graafschade nog beter terug te dringen. 

Klic melding

Met de WIBON is er een betere algemene informatie-uitwisseling en samenwerking ontstaan tussen het werken in de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Wanneer een bouwbedrijf bij een bouwplaats aan de slag gaat met graafmachines zijn zij verplicht een Klic melding te doen. Hierbij krijgt het bouwbedrijf alle informatie rondom de ondergrondse netwerken op de bouwplaats. Deze informatie is niet heel erg nauwkeurig en het bouwbedrijf dient rekening te houden met een afwijking van ongeveer één meter. De informatie van de Klic dient dan ook altijd gecontroleerd te worden. Dat kan door proefsleuven te graven of door detectieonderzoek. Vind je afwijkingen? Dan dien je dit te melden bij het Kadaster.

Detectieonderzoek

Er zijn gevallen waarbij je tot op de centimeter of zelfs millimeter nauwkeurigheid wilt rondom de graafwerkzaamheden. In dat geval kun je een detectieonderzoek laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Radiodetectie is zo’n voorbeeld van een detectieonderzoek. Bij deze techniek wordt een uniek signaal op een metalen leiding gezet. Aan de oppervlakte wordt dit signaal met een ontvanger opgevangen en gevolgde. Zo kan de ligging van de kabel exact worden vastgelegd en in kaart worden gebracht. Een ander voorbeeld van een bodemonderzoek naar ondergrondse netwerken, is de grondradar. Het grote voordeel van deze radar is dat er ook op grote dieptes gekeken kan worden.

Graafschade voorkomen

Uiteraard wil je als bouwbedrijf graafschade voorkomen. Daarom is het ook belangrijk de Klic te controleren. Als bouwbedrijf of aannemer is het dan verstandig een gespecialiseerd bedrijf in bodemonderzoek te vragen om assistentie. Jij voert de graafwerkzaamheden uit en bent dus verantwoordelijk voor de schade. Blijkt dat de afwijkingen van de Klic meer dan een meter bedragen en de ondergrondse leidingen niet op de plek liggen waar aangegeven wordt, dan heeft de kabeleigenaar dus onjuiste informatie doorgegeven en moet hij zorg dragen voor correctie van deze gegevens. Controle van de gegevens van de Klic zijn dus niet alleen gewenst, maar ook beter voor jou als aannemer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *